26 พ.ย. 2021 เวลา 13:11
นักพัฒนาสร้าง สวนพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Park) บนทางหลวงฝรั่งเศส
โครงการขนาด 5 เฮกตาร์นี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนของ Vinci Group ในการพัฒนาพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้ใกล้กับมอเตอร์เวย์ที่ดำเนินการโดยหน่วยงาน Vinci Autoroute... ดูเพิ่มเติม
โฆษณา