26 พ.ย. 2021 เวลา 13:11
โรงงาน PV ลอยน้ำแห่งแรกของลักเซมเบิร์กเปิดดำเนินการแล้ว Enovos บริษัทพลังงานหมุนเวียนของเยอรมัน และ ArcelorMittal ผู้ผลิตเหล็กในลักเซมเบิร์กได้ประกาศเปิดตัวโรงงาน PV ลอยน้ำแห่งแรกของลักเซมเบิร์ก
โรงงานดังกล่าวได้รับการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์จำนวน 25,000 แผงบนบ่อน้ำหล... ดูเพิ่มเติม
โฆษณา