27 พ.ย. 2021 เวลา 06:05 • ความคิดเห็น
เป็นคนจิตใจอ่อนไหว เพราะบางครั้งอย่างน้อย การนั่งดูละคร เกียวกับความรัก
สามารถ ทำให้จิตใจเราอินเลิฟ กับเวลาตอนนั้นมาก
โฆษณา