อย่าเรียนเพื่อวิ่งตามตลาดแรงงาน การเรียนที่ดีคือเรียนมาแล้วนำใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตจริง ส่วนการสร้างอาชีพคุณต้องสามารถสร้างได้เมื่อคิดเป็นคิดได้ในการเรียนรู้ การเรียนด้านคอมพิวเตอร์เทคโนโลยี่นั้นดี แตีจงอย่าหวังว่าจะเรียนเพื่อป้อนตนเองเข้าตลาดแรงงาน ตลาดการงานข้างหน้าคือคนจะตกงานมากขึ้นถ้าคิดอย่างคุณและอย่างที่รัฐบาลทำ ผลิตคนเข้าตลาดเป็นทาสนายทุน เพราะมันจะมีคนที่เหนือกว่าอย่างที่เห็นคิดใช้ AI มากขึ้นเพื่อลดการจ้างงานที่ต้องมีกฎหมายคุ้มครอง มีวันพักผ่อนให้ มีสวัสดิการให้ เชื่อเถอะเรียนอะไรก็ได้ที่คุณชอบและรักมัน แล้วใช้สมองสร้างสิ่งนั้นให้เกิดงานเกิดอาชีพที่คุณอยากทำและทำมัน จงเป็นนายของตัวเอง
1ถูกใจ
142รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...