27 พ.ย. 2021 เวลา 12:41 • ปรัชญา
อยู่กับปัจจุบัน คือมีสติรู้เนื้อรู้ตัว รู้การขยับรับรู้อาการตึงหย่อนของกล้ามเนื้อ
ล้างจานคือล้างจาน
โกรธก็รู้ว่าโกรธ ไม่หลอกตัวเองทำหน้าตีเนียนว่าไม่โกรธ
อกหักเสียใจก็รู้ว่าอกหักเสียใจ ไม่ต้องแสแสร้งทำหน้าระเริน
สรุป ซื่อสัตย์กับตัวเอง ณ เวลานั้น ทั้งกายวาจาใจ :)
โฆษณา