🔰ความแตกต่างระหว่าง DW กับ Warrant
🟩DW (Derivative Warrants) คือ ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหรือขายหุ้นอ้างอิงในอนาคต ตามราคาใช้สิทธิ อัตราการใช้สิทธิ และเวลาที่กำหนดไว้ โดยราคาจะเคลื่อนไหวตามหุ้นนั้นๆ
ความแตกต่างระหว่าง DW กับ Warrant
🟨Warrant คือ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ โดยเป็นตราสารที่ให้สิทธิแก่ผู้ถือในการซื้อหลักทรัพย์ที่ใบสำคัญแสดงสิทธินั้นอ้างอิงอยู่ (Underlying Asset) ตามราคาใช้สิทธิ (Exercise Price) จำนวนที่ให้ใช้สิทธิ (นิยมใช้เป็นอัตราส่วน) และภายในระยะเวลาใช้สิทธิที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://kswarrants.kasikornsecurities.com/
📲เปิดพอร์ตลงทุนออนไลน์กับ KS >>https://bit.ly/3eC98sz
#KS #KBankLive
4 ถูกใจ
3 แชร์
795 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 4
    โฆษณา