ถ้าตามศาสนา ก็เพื่อรอวันตายเปลี่ยนสถานะ..เปลี่ยนภพข้ามชาติ..ถ้าจะไม่ต้องเวียนว่ายตามสถานะแห่งทุกข์ ก็คองไปให้ถึงนิพพาน
52 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา