30 พ.ย. 2021 เวลา 15:29 • การศึกษา
ความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าคือการซ่อนสิ่งต่างๆไว้
สุภาษิต 25:2
ลองอ่านพระคัมภีร์ดูนะคะ เชื่อว่าคุณจะพบคำตอบด้วยตัวคุณเอง
โฆษณา