ความคิดเห็นบนคำถาม

เรามักได้ยินว่า พระเจ้าสร้างโลก แต่เคยสงสัยไหมครับว่า แล้วใครสร้างพระเจ้าครับ อันนี้อยากรู้แนวคิดคนอื่นๆว่าคิดอย่างไรกันครับ ?
30 พ.ย. 2021 เวลา 01:59 • การศึกษา • 23 คำตอบ
คำถามนี้เพื่อนผมฝากให้ถามมาครับ เขาอยากรู้ว่า คนทั่วไปคิดอย่างไรกับคำถามนี้
คำตอบ (23)
 • สุดยอดคำตอบ
  1. ตำนานหรือปฐมบทเรื่องพระผู้สร้าง หรือพระเจ้าสร้างโลก หรือ Creator มีอยู่ในคัมภีร์ทางศาสนาหลายศาสนา แต่มีคำเรียกต่างกัน เช่น พระเจ้า(God) หรือเทพ/เทวา(Deva) ก็ได้ และอาจระบุเพศ หรือไม่ระบุเพศก็ได้ มีรูปมีร่าง มีตัวมีตน หรือไร้รูปไร้ร่าง ไร้ตัวไร้ตนก็ได้ ดังนั้นบนพื้นฐานแนวคิดท...
  2
 • เตือนไว้ก่อน ถ้าคุณยิ่งคิด
  ว่าใครสร้างพระเจ้า..ถ้าคุณยิ่งคิดมากๆ
  ไม่นานคุณจะบ้า
 • มนุษย์สร้างพระเจ้าขึ้นมา เพื่อเป็นศูนย์กลางความเชื่อในการรวมคนหมู่มากเข้าด้วยกันเป็นสังคม เพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายบางอย่างร่วมกันค่ะ เช่น สร้างชาติ /สู้รบกับศัตรู/ สร้างวิหารใหญ่ๆ / รวมเงิน ระดมทรัพยากร ประมาณนี้
 • นักบวชและพ่อมดหมอผีสร้างพระเจ้าและซาตานขึ้นมาตลอดประวัติศาสตร์แบบเดียวกันกับคนนับพัน ๆ คน ในคูเร่ ในฝรั่งเศส ยังคงสร้างร่างกายของพระคริสต์ขึ้นมาในทุกวันอาทิตย์ในโบสถ์ท้องถิ่น ทั้งหมดก็วนเวียนอยู่กับเรื่องเล่าและการชักจูงผู้คนให้เชื่อพวกเขา ในกรณีของคูเร่ในฝรั่งเศสเรื่องราวที่สำคั...
 • ก่อนที่จะถามว่าใครสร้างพระเจ้า เราขอถามก่อนว่า แล้วมีเหตุผลอะไรบ้างที่สนับสนุนว่าพระเจ้าน่ามีจริง?
 • คิดว่าพระเจ้าก็คือตัวเราเอง ที่คิดว่าพระเจ้าก็เพื่อสร้างที่ยึดเหนี่ยวเท่านั้น ดังนั้นจึงไม่มีพระเจ้า แล้วแต่คนจะมีที่ยึดเหนี่ยวใจแบบไหน คำถามที่ใครสร้างพระเจ้าคือตัวเราเองนั่นเอง
 • นิยามของพระเจ้าสำหรับผู้ที่นับถือศาสนาคือไม่มีผู้สร้างพระเจ้า ส่วนคนที่ไม่นับถือศาสนาก็ไม่รู้ว่าจะนิยามไปทำไม
 • ท่านอาจจะมีบิดาและมารดาหรือไม่
 • ข้าพเจ้า คิดว่ามนุษย์นี่แหละครับ สร้างพระเจ้าขึ้นมา
 • ไม่มีใครสร้างครับเพราะพระเจ้าตามคติในศาสนาไม่ใช่บุคคล ไม่ใช่ตาแก่เคราขาวที่อยู่ว่าง ๆ ก็ลุกขึ้นมาสร้างโลกเล่น เป็นสภาวะธรรมขั้นสูงที่ผมก็ไม่เข้าใจมากพอที่จะอธิบายให้คนอื่นฟัง
  เคยอ่านเจอแบบงู ๆ ปลา ๆ ว่าพระท่านบอกว่าที่เขียนในคัมภีร์นั้นก็ไม่ใช่ภ...