ไม่มีใครสร้างครับเพราะพระเจ้าตามคติในศาสนาไม่ใช่บุคคล ไม่ใช่ตาแก่เคราขาวที่อยู่ว่าง ๆ ก็ลุกขึ้นมาสร้างโลกเล่น เป็นสภาวะธรรมขั้นสูงที่ผมก็ไม่เข้าใจมากพอที่จะอธิบายให้คนอื่นฟัง
เคยอ่านเจอแบบงู ๆ ปลา ๆ ว่าพระท่านบอกว่าที่เขียนในคัมภีร์นั้นก็ไม่ใช่ภาษาคนแต่เป็นภาษาธรรม จึงต้องใช้ใจอ่าน จะใช้ตรรกปุถุชนไปแปลเอาความก็จะหลงทางครับ
5 ถูกใจ
974 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...