1 ธ.ค. 2021 เวลา 08:58 • การศึกษา
มนุษย์สร้างพระเจ้าขึ้นมา เพื่อเป็นศูนย์กลางความเชื่อในการรวมคนหมู่มากเข้าด้วยกันเป็นสังคม เพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายบางอย่างร่วมกันค่ะ เช่น สร้างชาติ /สู้รบกับศัตรู/ สร้างวิหารใหญ่ๆ / รวมเงิน ระดมทรัพยากร ประมาณนี้
โฆษณา