1 ธ.ค. 2021 เวลา 06:54 • การศึกษา
ก่อนที่จะถามว่าใครสร้างพระเจ้า เราขอถามก่อนว่า แล้วมีเหตุผลอะไรบ้างที่สนับสนุนว่าพระเจ้าน่ามีจริง?
โฆษณา