30 พ.ย. 2021 เวลา 15:45 • ความคิดเห็น
เยอะไป คิดนั่นนี่นู่น..ตอนสมัยเรียน อยากเรียนแพทย์มากแม้แต่คะแนนสอบ ทำทุกอย่างมาตลอด ถึงแม้จะรู้ว่าฐานจะไม่อำนวย แต่สุดท้ายถึงคะแนนดี อะไรๆในการเรียนพร้อม ยกเว้นเรื่องเดียวคือเงิน เราก็ต้องเปลี่ยน ในที่สุด
ความคิด คิดได้ แต่ทำไม่ได้เสมอหรอกเชื่อเถอะ อย่าไปอะไรกับชีวิตมากนัก แค่เราทำตรงนี้ให้ดีที่สุด ไม่พยายามให้เกิดปัญหากับตัวเรากับสังคม ก็ดีที่สุด และเมื่อมีโอกาสที่จะช่วยคนอื่นจงช่วยอย่างเต็มที่ๆคุณชาวยได้นั่นแหละสุดยอดแล้ว
ไม่มีใครคิดอะไรได้สมปารถนาตัวเองเสมอหรอก
ถึงทุกวันนี้เราเองอยากช่วยสังคม มองเห็นแนวทางที่ทำได้ อย่างเรื่องคนจรจัด หรือสัตว์จรจัด แต่เราก็ช่วยไม่ได้ดั่งที่คิด และอีกหลายเรื่อง ต้องยอมรับความจริงว่าเราไม่ใช่เทวดา หรือบางเรื่องเทวดายังทำไม่ได้
โฆษณา