ธรรมชาติของจิตมักจะไหลลงสู่ที่ต่ำ
ได้ง่ายอยู่แล้วค่ะ
การฝึกเจริญสติ+สัมปชัญญะบ่อยๆ
ช่วยได้ค่ะ เหมือนมีเพื่อนที่ดีคอยเตือนเราตลอดเวลา
4ถูกใจ
55รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...