คนประเภท Introvert เมื่อหมดแรงหมดพลัง
มักจะชอบพักผ่อนด้วยการอยู่คนเดียวเงียบๆ
ส่วนชาว Extrovert จะชาร์จแบตฯ
ด้วยการพูดคุยหรืออยู่ร่วมกับคนอื่นๆ... อ่านต่อ
โฆษณา