คำสอนจากครูบาอาจารย์ท่านนึงให้ท่องพุทโธ เร็วๆรัวๆ เพื่อไม่ให้มีอารมณ์ติดค้างใจและปรุงแต่งทางอกุศลเพิ่ม บางทีกับบางความคิดที่ไม่ดีต้องอาศัยพลังจากพระรัตนตรัยในการหยุดคิดจึงต้องท่องพุทโธรัวๆ เช่นความคิดปรามาส ลบหลู่
เมื่อมีกำลังสติกลับมาอยู่ที่ปัจจุบันให้หาอะไรทำที่เป็นประโยชน์ค่ะ นอกจากนั้นควรหาเวลาฝึกสมาธิภาวนาเพิ่มกำลังจิต ทำกุศลให้ยิ่งๆขึ้นไป ยิ่งเสียสละเพื่อส่วนรวมมากเท่าไหร่ กำลังทางอกุศลจะเจือจางไปเองค่ะ
1ถูกใจ
38รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...