เชื่อคะ สังเกตุจากชีวิตตัวเองที่ผ่านมา ผิดจังหวะ ไปหมด 555 ค่อมจังหวะบ้าง จังหวะเพี้ยน บ้าง จนทำให้เข้าใจ คำว่า จังหวะชีวิต จนถึงทุกวันนี้
  • 1
โฆษณา