ความคิดเป็นของที่ได้มาฟรี มันผุดขึ้นมาเอง และเราบังคับบัญชามันไม่ได้ แค่ดูมันเฉย ๆ แล้วปล่อยมันทิ้งไป ถ้าจะต้องสังเกตุความคิด ต้องมีสติรู้เท่าทันนะถึงจะเห็นว่าความคิดมันเกิด และไม่ฟุ้งตามมันไป ก็จะเห็นความคิดมันดับไป แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าความคิดดับไป ก็ดูได้จากความคิดใหม่เข้ามาแทนที่นั่นแหละ ถ้าดูอย่างนี้เรียกว่าดูอย่างมีสติ
แต่ถ้าพอความคิดเกิดก็ไหลไปตามความคิดเหล่านั้นเสียด้วย แบบนี้เรียกขาดสติ ฟุ้งซ่าน
ส่วนจะสงบอย่างไร ทำไม่ได้หรอก ครูบาอาจารย์สายปฎิบัติทั้งหลายท่านถึงได้ให้ใช้คำภาวนาไว้คอยกำกับจิตเพื่อไม่ให้ไหลไปกับความคิดอย่างไรเล่า แต่ถึงอย่างนั้น ภาวนาอยู่ดี ๆ ก็ยังหนีไปคิดก็มีถมไป จริงป่ะ
1ถูกใจ
14รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...