ผู้บริหารอย่างเรา มักจะคอยไต่ถาม HR เวลาขออนุมัติคชจ. และร่างประกาศรับสมัครงานว่า เหตุใดต้องโพสต์คุณสมบัติพนักงานตามหลังยาวเป็นหางว่าว แถมเป็นคุณสมบัตินามธรรม เช่น เป็นผู้มีทัศนคติดี เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต ฯลฯ
คุณสมบัติที่เป็นรูปธรรม อย่างเช่น อายุ เกรดเฉลี่ย จำนวนปีประสบการณ์แต่ละแห่ง ผลคะแนนทดสอบความสามารถด้านภาษา ความเร็วในการพิมพ์อักษร ฯลฯ เหล่านี้ต่างหากเป็นกุญแจสำคัญที่เราใช้ในการคัดกรอง และนำไปสู่การคัดเลือกเพื่อตัดสินใจว่าจ้างในท้ายที่สุด
ดังนั้น ถ้าจะให้สรุปให้ตรงกับคำถาม อย่าได้ตกใจ หากเราจะตอบว่า "ความเก่ง ต้องมาก่อนเสมอค่ะ" เพราะเราปฏิเสธไม่ได้ว่า ความเก่งของคนทำงาน วัดได้จากองค์ประกอบอย่างเกรดเฉลี่ย จำนวนปีประสบการณ์ ผลคะแนนทดสอบความสามารถด้านภาษา
1
เรื่องอื่นๆ อย่างทัศนคติ ความอดทน ความซื่อสัตย์ มันขึ้นอยู่กับห้วงเวลานั้นๆในการประเมินเพื่อปรับผลตอบแทน หรือ เพื่อเลื่อนตำแหน่ง และมุมมองที่ "ผู้ประเมิน" มีต่อ "ผู้ถูกประเมิน" เหมือนกับสุภาษิตฝรั่งที่ว่า "beauty is in the eye of the beholder"
6 ถูกใจ
677 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 6
    โฆษณา