ทัศนคติ เปลี่ยนยาก บางเรื่องเปลี่ยนไม่ได้เลย
ไม่เก่ง สอนให้เก่งได้ (ถ้าผู้เรียนไม่ปัญญาทึบจนเกินไป)
ตัดสินใจเองนะครับ ว่าจะเลือกใคร
2 ถูกใจ
185 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 2
    โฆษณา