คล่องตัว สะดวกสบาย ไม่ต้องรอใคร และประหยัดค่าใช้จ่ายค่ะ--ในกรณีส่วนใหญ่นะคะ บางอย่างหารหลายคนอาจจะถูกกว่า หรือร้านอาหารบางร้านอาจมีค่าเสียโอกาสสำหรับการกินคนเดียว เช่น บุฟเฟ่ต์ แต่ถ้าคนที่ไปด้วยไม่ช่วยหาร (เช่น ลูก ช่วยหารไม่ได้เพราะไม่มีรายได้) จ่ายคนเดียว + ค่าเสียโอกาส ก็น่าจะถูกกว่าจ่าย 2 อยู่ดีจ้า
  • 1
โฆษณา