เลือกได้ทั้งสองแบบ ขึ้นอยู่ว่าคุณจะใช้ให้ทําอะไร ทัศนคติดีทํางานไม่เก่ง พวกนี้จะมีความคิดสร้างสรรค์ แต่ไม่ค่อยชอบลงมือปฎิบัติ คือชอบงานที่ใช้ความคิดในเชิง นวัตกรรมไม่ใช่ในเชิงบริหาร อาจให้ไปทําพวก ออกแบบสินค้า ประชาสัมพันธ์องค์กร งาน CSR ส่วนพวก ทัศนคติไม่ดีแต่ทํางานเก่ง ก็ให้ไปทํางานพวก R & D, งานในสาย ที่ใช้ technical skills บัญชี การเงิน ช่างติดตั้ว ซ่อมแซม บริการหลังการขายเป็นต้น
คนเรา ไม่มีใครสมบูรณ์แบบ คนที่จะมีทั้งทัศนคติที่ดีและทํางานเก่ง หาไม่ง่าย ส่วนใหญ่จะเป็นแบบใด แบบหนึ่งดังว่า ตอนรับมาควรจะดูว่า skills ด้านที่ขาด พัฒนาได้ไหม ถ้าพอไหวก็รับมาก่อน ที่ขาดด้านทัศนคติ ก็เอาไปปรับทัศนคติโดยเอาเข้า Course ปรับทัศนคติ พวกที่ขาดความเก่งก็เอาสอนงานให้เก่ง จับเข้า Course เพิ่มทักษะในด้านความเก่ง
3 ถูกใจ
568 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 3
    โฆษณา