มีบัญชีอยู่แล้ว?
#พุทธวจน
เหตุสำเร็จสมปรารถนา
ตั้งจิตอธิฐานเจริญจิต
เพื่อสร้างเหตุ5ประการ
ศรัทธา เชื่อว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ตรัสรู้
รู้จริงเห็นจริง เป็นสัพพัญญูรู้ทั่วถึงโลกธาตุ
ศีล ละเว้นจากการฆ่าสัตว์ ไม่ขโมย
โดยถือเอาแต่ของ ที่เขาให้แล้ว
ละเว้นจากการประพฤติผิดในกาม
พูดแต่ความจริง เว้นขาดการดื่มน้ำเมา
สุตตะ ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้า ซึ่งบริสุทธิ์ บริบูรณ์ ดีแล้วสิ้นเชิง จึงให้ฟังซ้ำๆ
ฟังบ่อยๆ ทรงจำได้ย่อมใคร่ครวญธรรมแล้วตั้งตนไว้ในธรรม
จาคะ คือการเสียสละและแบ่งปัน โดยวางจิตอย่างถูกต้อง ด้วยการให้ทานแบบละความตระหนี่อันเป็นมลทิน
ปัญญา เห็นอริยสัจ4 คือทุกข์เหตุเกิดทุกข์เหตุดับทุกข์และวิธีดับทุกข์ด้วยมรรคมีองค์8หรือศีล สมาธิ ปัญญา
(เวลาทำสมาธิจะเห็นเกิดดับและความไม่เที่ยงของสรรพสิ่ง)
คำตอบอื่น
 • กำลังนิยมในบล็อกดิต
  สหรัฐ ขอเจรจารัสเซีย ส่วนโปแลนด์ คึกมากประกาศปกป้องฟินแลนด์ สวีเดน เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา นายแรนด์ พอล วุฒิสมาชิกสภาสหรัฐ ที่เคยโหวตคว่ำร่างกฏหมายฉุกเฉินสหรัฐ มูลค่า 40,000 ล้านดอลลาห์ เพิ่มเติมจากครั้งก่อน 13,000 ล้านดอลลาห์ รวมเป็น 53,000 ล้านดอลลาห์ (1.82 ล้านล้านบาท) เพื่อเป็นเงินช่วยเหลือ (เงินกู้) ให้กับยูเครน เพื่อวนกลับนำมาซื้ออาวุธจากสหรัฐอีกที
  ภาวะ Long COVID เป็นภาวะที่อาจเกิดขึ้นได้กับผู้ที่เคยได้รับเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และได้รับการรักษาจนกระทั่งหายดี และตรวจไม่พบเชื้อแล้ว แต่เมื่อลองสังเกตตนเองดีๆ อีกที อาจพบว่าอาการที่เคยเป็นขณะติดเชื้อยังหลงเหลืออยู่ ผู้ที่เคยป่วยเป็นโควิดประมาณ 30-50% อาจจะต้องเผชิญกับภาวะ Long COVID แบบหลีกเลี่ยงไม่ได้
  ・หลายครั้งที่เห็นคนอื่นพูดหรือทำในสิ่งแย่ๆ จนทำให้คนที่อยู่ใกล้ๆ ทำหน้าไม่ถูก ไม่รู้จะทำตัวยังไง จนบางทีอายแทนคนที่ทำเลยก็มี บางสิ่งเป็นเรื่องละเอียดอ่อน เป็นเรื่องที่ต้องพูดกันเป็นการส่วนตัว ไม่ใช่มาพูดต่อหน้าธารกำนัล ทำให้คนที่ถูกพูดถึงได้อายและรู้สึกขาดความมั่นใจ หนักหน่อยก็อาจมีเคืองกันเลยก็มี
  Google เผยเบื้องหลัง 5 เทรนด์ยอดนิยมบน YouTube Google เปิดเผยข้อมูลเชิงลึก 5 เทรนด์ยอดนิยมบน YouTube และสิ่งที่อยู่เบื้องหลังเทรนด์ของความสำเร็จเหล่านี้
  ดูทั้งหมด