เก่งกว่าตัวเองในอดีต ก็นับว่าเก่งแล้ว
เก่งให้สุดเท่าที่กำลังเหตุปัจจัยสนับสนุน มีความสุขกับสิ่งเราทำ เก่งขึ้นทุกวัน คล่องชำนาญขึ้นทุกวัน ปลายทางจะสุดแค่ไหน ไม่ใช่สิ่งที่ต้องกังวล
เพราะการเก่งบางอย่างต้องสั่งสมมาหรือเก่งมาระดับนึงแล้วในอดีตชาติ
หลายคนได้ทำในสิ่งที่รักที่ชอบ แต่ก็ไปไม่สุด บางคนมีทุนก็ใช่ว่าจะสมใจหวังในทางที่ชอบ ที่เห็นชัดคือการร้องเพลง และดนตรี
บางคนเรียนด้วยใจรักชอบ แต่ก็ไปไม่สุด เพราะเจอคนเก่งกว่า
คนที่เก่งกว่า มีเหตุปัจจัยมาก่อนแล้ว มาชาตินี้บางคนก็ไม่ได้เรียนอะไรมากอาศัยใจรักมีพรแสวงแต่ดันเก่งวันเก่งคืน
ยิ่งถ้ามีโอกาสได้เรียนก็ไปได้เร็ว เพราะฐานเขามีมาก่อนแล้วสั่งสมมาก่อนแล้วนั่นเอง
ถ้าเข้าใจเรื่องชาติภพ กฎแห่งกรรม จะทุกข์น้อยลงมาก จะไม่คิดเรื่องมาก ในเรื่องไม่เกิดประโยชน์อะไร
เพราะเข้าใจว่าชีวิตคนเราส่วนนึงกรรมลิขิตไว้แล้ว ที่เหลือปัจจุบันเราต้องกำหนดเอง :)
1ถูกใจ
113รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...