6 ธ.ค. 2021 เวลา 19:45 • ความคิดเห็น
อยู่ที่ว่าเรื่องทั้งหมดใช่เคสเดียวกันไหม และสำคัญอย่างไรถ้าเกี่ยวกับความซื่อสัตย์บอกเลยไม่
โฆษณา