7 ธ.ค. 2021 เวลา 13:55 • ความคิดเห็น
กล้าขอ...ต้องกล้าให้ครับ
ให้ด้วยกายวาจาใจนะ เพราะเขาจะรับรู้ และเมื่อคุณจริงใจ คุณจะได้ใจกลับมาเช่นกัน
ธรรมชาติมนุษย์เรามีจิตสำนึกใฝ่ดี เพียงแต่บางคนต้องใช้เวลา :)
โฆษณา