Growth Mindset ของ มาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก สู่โลก Metaverse
1
ถ้าถามว่า ทุกวันนี้โลกของเรากำลังเดินทางเข้าสู่ยุคเทคโนโลยีล้ำหน้ามากแค่ไหน
หนึ่งในคำตอบนั้นก็คือ การประกาศตัวของ มาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก CEO ของ Met... อ่านต่อ
โฆษณา