8 ธ.ค. 2021 เวลา 03:56 • ยานยนต์
ตามที่ผมคิดนะครับ
ระบบการคมนาคมของไทยตอนนี้อยู่ในกรอบพื้นฐานของคำว่า" ไม่มีปัญหา "," ก็ไปได้นิ " ซึ่งตรงนี้แหละครับที่เขามองผิดไป
พื้นฐานของการบริการไม่ใช่แค่ให้ความสะดวกของลูกค้าแต่ยังต้องให้คำพึงพอใจด้วย CaseStudy สามารถดูได้ทั่วไปตามรถเมล์ รถโดยสารประจำทาง
พูดตรงๆ คือไม่สะอาดไม่นานขึ้นแออัด และด้วยเหตุผลดังกล่าวทำให้ผมตัดสินใจโยงมาในเรื่องของการซื้อรถ ความเป็นไปได้ที่ความซกมกจะเป็นปัจจัยไม่ใช่0
แต่เรื่องรถสามารถเข้าใจถ้าอยู่ในเมืองหรือจังหวัดที่ความเจริญกระจุกตัวอยู่ ณ ที่แห่งนั้น เช่น เชียงใหม่ , กรุงเทพฯ เป็นต้น
มีข้อมูลเพิ่มเติมหรือข้อโต้แย้งสามารถบอกผมได้เลยนะครับบ ผมจะรับเป็นความรู้ครับผมม^^~
โฆษณา