อุบลโมเดล พลิกชีวิตเกษตรกรไทยด้วยมันสำปะหลัง
.
เมื่อพูดถึงการเกษตรในประเทศไทย น้อยคนนักจะรู้ว่าสิ่งที่ประเทศไทยส่งออกมากเป็นอันดับหนึ่งของโลกไม่ใช่ข้าว แต่เป็น ‘มันสำปะหลัง’ พืชเศรษฐกิจแห่งอนาคตที่เต็มไปด้วยข้อดีมากมายทั้งในฐานะวัตถุดิบของอาหารและวัตถุดิบพลังงาน
.
เคน นครินทร์ คุยกับ เดชพนต์ เลิศสุวรรณโรจน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและส่งออกมันสำปะหลังรายใหญ่ของโลก ที่เพิ่ง IPO ในตลาดหลักทรัพย์ไปหมาดๆ บอกเล่าถึงความโดดเด่นของมันสำปะหลัง หัวใจเกษตรยุคใหม่ และ ‘อุบลโมเดล’ โอกาสใหญ่ในการยกระดับชีวิตเกษตรกร ควบคู่ไปกับการฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยในฐานะครัวโลก
18ถูกใจ
20แชร์
8.8Kรับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...