สมมติแบบนี้ ตอบยาก เพราะมนุษย์ส่วนใหญ่เป็นปุถุชนคนธรรมดา ล้วนมีกิเลส ตัณหา สติ ที่ไม่แข็งแรง ยากที่จะควบคุมจิตอารมณ์ กับสิ่งยั่วเย้า ย่อมทำผิดบ้างไม่มากก็น้อย
ไม่ต้องกังวล ยุคที่ศีลธรรมเสื่อมจะเห็นง่าย หลายเรื่องรู้ว่าไม่ควรคิดพูดทำ จะมีปัญหา ก็ยังคิดพูดทำ
หลายคนหมดอนาคต ก็เพราะตกอยู่ในอำนาจโทสะ เรื่องเล็กก็มักกลายเป็นเรื่องใหญ่ คุมไม่อยู่
4 ถูกใจ
313 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 4
    โฆษณา