หลักๆ ก็น่าจะเป็นที่ความมีอิสระภาพทางการตัดสินใจและอิสรภาพทางการเงิน และมีภาระน้อยน่ะครับ
1ถูกใจ
67รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...