มีบัญชีอยู่แล้ว?
เรื่องราวของศีล ทำไมพระถึงต้องมีการให้ศีล เมื่อรับศีลแล้ว เราจะรักษาศีล ได้ยาวนานแค่ไหน ก็ขึ้นอยู่กับตัวเองที่มีความตั้งใจ จะรักษา รักษาแค่หนึ่งนาที หนึ่งวัน หนึ่งคืน เราตั้งใจแค่ห้านที ขอรับมารักษาจิตใจ แค่เราอยู่นิ่งๆ รักษาศีล ไม่เคลื่อนไหวตามอารมณ์ เราก็ไม่ได้ทำผิดอะไร ไม่ไปสร้างกรรมอะไร จิตเราก็ได้สะสมไป เล็กน้อย ศีลนี้ก็สะสมให้จิตบริสุทธิ์ เหมือนกับว่า ตัวเราเองมันมันทั้งดีและไม่ดี เราก็ได้สะสมสิ่งดีๆให้แก่จิตของเรา ซึ่งจิตเราก็ได้บันทึกเรื่องราวดีๆให้แก่ตน เรื่องราวของศีลห้า แม้คนที่บอกว่าเป็นชาวพุทธ จะน้อมรับไปกระทำก็หาไม่ ไม่ใช่ว่าเป็นชาวพุทธแล้วเป็นฆราวาสที่ต้องยุ่งอยู่ในเรื่องราวทำมากิน จะนำไปปฏิบัติได้ และไม่สามารถกระทำได้เลย นอกจากวิรัติศีลนั้น เป็นกำหนดเวลาขึ้นมา
แต่ถ้ารับศีล เอามาเทินบนหัว จิตใจก็ไม่ระมัดระวัง ศีลนั้นมันก็ร่วงร่น เสียหาย เค้าก็ว่า เราได้ แต่เมื่อเราจะรักษา เราก็ควร ที่จะมีกำหนดเวลาบังคับตัวเราเอง เป็นเวลาเท่าไหร่ เพราะถ้าหากใครรักษาศีลห้าได้ จริงๆ คนนั้นก็ไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาแล้ว เค้าต้องมีเหตุผลดีภายในจิตใจ ตลอดทั้งบุญกุศลบารมีมากๆ ที่จะต้องไม่มีอารมณ์นึกคิด ทิฐิอะไร มายาอะไรเข้าไปปรุงแต่งจิต ของเค้าได้ จิตใจจึงไม่มีสิ่งที่เป็นมายาเข้าไปปรุงแต่งจิต ให้มีพฤติกรรมของกายวาจาใจไปเบียดเบียนทั้งตนเอง และผู้อื่น
ในเมื่อเรายังเป็นปุถุชน ต้องแสวงปัจจัย ใช้อารมณ์โลภโกรธหลง ตั้งแต่ตื่นนอนไปจนถึงเวลาหลับนอน จิตใจเรามันก็อยู่กับเรื่องราวของอารมณ์ ชอบใจไม่ชอบ ยินดียินร้าย ไปตามอารมณ์ที่เกิดขึ้นในตน ในการรักษาศีลนั้น เค้ารักษากันด้วย สติที่จะไปสกัดกั้นอารมณ์ของตน ไม่ไปทำ ในลักษณะคล้องเวรกรรม ให้จิตของตนต้องมีภาระ เกิดเป็นกรรม
เหมือนเราเป็นโสดอยู่คนเดียวไม่ได้ ก็ต้องไปหาภาระมา ไปแบกขันธ์กรรมของตัวเองมา เลี้ยงดูตัวเองไม่พอ ต้องไปแบกขันธ์ชีวิตคู่ครอง(นี่แค่คนเดียวยังลำบากขนาดนี้) มีลูกมีหลาน ที่เค้าเรียกว่า วิญญาณอุปาทานนักขันโธ วิญญาณนี้มันอยู่นิ่งเฉยไม่ได้ ต้องไปยึดทั้งสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีตัวตน ยึดมาเป็นเจ้าของ ใครมาแย่งมาทำทำลาย ก็โมโหโกรธ จิตใจดิ้นทุรนทุราย หาความสุขไม่ได้ เค้าจึงมีเรื่องราวของศีลให้เราใช้สติปัญญาของเราพิจารณาให้มีเหตุผล ว่าดีไม่ดี เห็นว่าไม่ดีไร้สาระก็ไม่ต้องไปทำมัน ไปรักษามันเพราะเห็นชัดเจนว่าไม่มีประโยชน์ ก็ทิ้งมันไป ไม่ต้องจดจำมันมากดข่มในหัว ให้มันหนัก ให้มันเกิดทิฐิอะไรในตนมากมาย เหมือนกับว่า คนที่เอาเรื่องราวของศีลมาวิตกวิจารณ์นั้น ตัวเองก็ยังไม่เคยรักษาศีลให้เป็นนิจสิน มันจึงมีแต่คำว่าทิฐิแทรกเข้ามาในตัวตน แล้วเกิดประโยชน์อะไรให้แก่ตน
พิจารณาเห็นว่าดี แล้วเราจะรักษา มันก็อยู่ที่ตัวเรา ที่ช่วยเหลือจิตของตน ไม่ให้จิตมีภาระที่จะต้องมีกรรมที่จะต้องไปผูกมัด ผูกพัน พัวพันนี้ให้จิตเราแบกทุกข์ ให้ต้องดิ้นรนด้ายกรรมอีกมากมาย เรื่องราวเหล่านี้ มันเป็นเรื่องของเหตุผล ภายในจิตที่เป็นนามธรรม ใครก็มองไม่เห็น นอกจากตัวตนของตนเท่านั้น กระทำขึ้นมา ผลที่ได้ก็เป็นเรื่องของกายที่เบาจิตเบา มีความสุขภายในกายตน
  คำตอบอื่น
  • เป็นคำถามที่ดีมากครับ เอาแค่คำตอบในความเห็นของผมนะครับ
   ไปที่คำตอบก่อนเลย คือ ถ้าทุกคนรักษาศีล 5 ได้จริง มนุษย์จะกลับไปมีโอกาสสูญพันธุ์ตามธรรมชาติมากขึ้น
   ซึ่งในธรรมชาติ ทุกสิ่งมีชีวิตจะมีโอกาสสูญพันธุ์อยู่ เพียงแต่ไม่ได้เกิด...
   1
    ก้องภพ อารามบอย
    มีองค์แห่งศีลของศีลแต่ละข้อครับ
   • สำหรับคนที่อ่านคำถามแล้วตีความว่า
    การรักษาศีล 5 = ห้ามมี sex = มนุษย์จะสูญพันธ์ุ
    ขออนุญาตผายมือให้ขึ้นไปอ่านคำอธิบายใต้คำถามถึงประเด็นที่ต้องการจะสื่อก่อนนะคะ หรืออย่างน้อยเลื่อนอ่านดูคอมเมนท์ซักนิด แล้วค่อยกลับมาคุยกันน่...
    • ไม่เข้าใจ...ศีล5 เกี่ยวโยงกะการสูญพันธุ์ยังงัย
     น่าจะได้พันธุ์ดีๆยิ่งขึ้นไปมากกว่านะ
     • คำถามชวนให้คิดหลากหลาย
      ส่วนตัวเข้าใจว่า"การปฏิบัติศีล 5 ของคนทั้งโลกจะนำไปสู่การสูญพันธ์ของมนุษยชาติหรือไม่"
      ในรายละเอียดยกตัวอย่างทางการแพทย์ และการหาอาหารซึ่งดูเหมือนเริ่มต้นจาก...
      • ถ้าหมายถึงศีลข้อที่ 3 กาเมสุมิจฉาจาร
       ในศีลข้อนี้ หมายถึง ให้ละเว้นจากการประพฤติผิดในกามกับสามีผู้อื่น ภรรยาผู้อื่น บุตรของผู้อื่น "โดยที่ผู้ปกครองของสามี ภรรยาหรือบุตรผู้นั้นไม่มีความยินยอมพร้อมใจด้วย"...
       • คำถามนี้ไม่เป็นเหตุเป็นผลอะไรเลย กระบวนการคิดสับสนนะคะ รักษาศีล5 แล้วจะทำให้มนุษย์สูญพันธุ์ได้อย่างไร? ศีลไม่ได้ห้ามการมีเพศสัมพันธ์ แต่ให้มีแบบถูกต้อง แล้วจะทำให้มนุษย์สูญพันธุ์ได้ยังไง 🤔
        • แค่สมมุติเล่น ๆ เลยตอบแบบเล่น ๆ แล้วกัน ศีล แปลว่า ปกติ ปกติศีล คือ การแบ่ง ความประพฤติเป็นไปของสัตว์โลกทั้งหมด ว่า มีทั้งความประพฤติที่เป็นที่ดี เรียกกุศลศีล และความประพฤติที่ไม่ดี เรียกว่า อกุศลศีล
         กุศลศีล เช่น ขณะที่ทำกุศล มีการงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ เป็นต้น ขณะนั้น ก็...
         • • ผมอ่านคำถามแล้วก็สามารถตีความไปได้หลายแบบจริงๆ
          3
          เช่น กว่าคนจะถือศีลห้าครบทุกคน คนคงตายกันหมดไม่เหลือ (ยากและนานมาก) อีกอย่างพอมีคำว่า สูญพันธุ์ มันก็อดคิดถึงการสืบพันธุ์มนุษย์ไม่ได้เลย ก็เข้าใจว่าพูดเน้นถึงศีลข้อสาม ส่วนผมเข้าใจว่า พอรักษาศีลห้าแล้วมนุษย์จะส... อ่านต่อ
          5
           Sati
           คนรุ่นใหม่มีคำถามต่างๆมากมาย ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากๆ ศาสนาพุทธเป็นเรื่องของเหตุและผล สงสัยแล้วต้องเข้ามาศึกษาและปฏิบัติกับผู้รู้ ถ้าอ่านเองคิดเองสรุปเอง... ดูเพิ่มเติม
          • • ผมขอยืนยันตามตัวอักษรในศาสนาต่างๆ ที่ได้กล่าวไปในทิศทางเดียวกันว่า "ถ้าทุกคนบนโลกนี้ได้รักษาศีล 5 (หรือปฏิบัติตามหลักธรรมของแต่ละความเชื่อแล้ว)
           4
           • มนุษย์นั้นจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง มนุษย์จะมีอายุขัยยืนยาวมาก ไม่มี... อ่านต่อ
           4
            ปรีณัฐทิพา จิตรภิมลภัทร์
            ยุคพระศรีอาริย์ดีที่สุด คือคัดจากความรู้สึกนึกคิดดีๆเท่านั้น
           • ศีล 5 ไม่ได้ห้ามเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ของมนุษย์แต่กำกับเอาไว้ เพื่อไม่ให้มีการล่วงประเวณี คือทำผิดเรื่องนี้ เช่น เป็นชู้กัน บังคับขืนใจลูกคนอื่น หรือเมียชาวบ้าน และเน้นเรื่องความถูกต้องตามประเพณีนิยม
            1
            ส่วนในทางคริสตศาสนา นิกาย โรมัน แคทอลิก การแต่งงานต้องอยู่ด้วยกันตลอดช...
             Tarl KP
             ไม่ทราบว่าอ่านยังไงถึงเข้าใจว่ามนุษย์จะสูญพันธุ์เพราะไม่ได้มีเพศสัมพันธ์คะเนี่ย คือเราไม่ได้พูดหรือเชื่อมโยงถึงประเด็นนี้เลยค่ะ 😅... ดูเพิ่มเติม
            • กำลังนิยมในบล็อกดิต
             ปอนด์อ่อนสุดในรอบ 37 ปี! นโยบายผิดพลาดของอังกฤษ? ผู้กำหนดนโยบายคุยกันบ้างหรือเปล่า? นี่คือคำถามที่เกิดขึ้นต่อการออกนโยบายที่ไม่สอดคล้องกันของสหราชอาณาจักร เมื่อธนาคารกลางอังกฤษต้องการ ‘ดึงเบรกมือ’ หยุดความร้อนแรงของเศรษฐกิจเพื่อสู้กับเงินเฟ้อ ในขณะที่ฝั่งกระทรวงการคลังกลับเลือกที่จะ ‘เหยียบคันเร่ง’ ผลักดันมาตรการลดภาษีเพื่อเพิ่มอัตราการเติบโตของ GDP ส่งผลให้ค่าเงินปอนด์อ่อนค่าลงเกือบ 20% หากเทียบกับต้นปี จนธนาคารกลางอังกฤษต้องเข้าซื้อพันธบัตรเพื่อรักษาเสถียรภาพของตลาดทุน เคน นครินทร์ จะมาสรุปเหตุการณ์ความวุ่นวายที่เกิดขึ้นกับอังกฤษในรอบเดือนที่ผ่านมา พร้อมทั้งถอดบทเรียนของความผิดพลาดจากการวางนโยบายที่สวนทางกัน
             ลุยงานแบบ Pomodoro Technique ทำงานได้แฮปปี้ เพิ่มความแอคทีฟให้สมอง ✨ การลุยงานแบบ Pomodoro Technique เป็นการหยุดพักการทำงาน ให้สมองไม่รู้สึกเหนื่อยล้าจนเกินไป
             สาวโพสต์ภาพ แต่คนดันหลุดโฟกัสมองมือหนุ่มคนซ้ายนี่สิ😳 “ห๊าาา” กลายเป็นเรื่องราวไวรัลชั่วข้ามคืนเลยค่ะ เมื่อมีคนได้นำภาพของสาวไคลี (นักพูดทอล์กโชว์ชาวไต้หวัน) มาแชร์ต่ออีกครั้ง ภาพนี้เป็นภาพตอนที่เธอนั้นได้ไปแช่น้ำกับหนุ่มทั้ง 8 คน
             รัสเซียกล่าว : Zelensky 'สร้างอันตราย' ให้กับโลก ล่าสุด!! ทางการรัสเซียออกมากล่าวว่า Zelensky กำลังพิสูจน์ตัวเองว่าเคียฟ "เป็นภัยคุกคาม" ต่อโลกและจำเป็นสำหรับรัสเซียที่จะเริ่มปฏิบัติการทางทหารในยูเครน
             ดูทั้งหมด