โอมิครอนและการเมืองอังกฤษ เปลี่ยน Freedom Day สู่ Plan B
19 ก.ค.64 : “Freedom day” การกล่าวอ้างถึงชัยชนะของชาวอังกฤษ ที่มีเหนือมหันตภัยที่เรียกว่าโควิด-19... อ่านต่อ
โฆษณา