10 ธ.ค. 2021 เวลา 23:00 • ธุรกิจ
EP 1257 (WE 93) Book Review เส้นทางสู่อิสรภาพทางการเงินอย่างแท้จริง ตอนที่ 1
หนังสือที่ให้ข้อคิดเกี่ยวกัับอิสรภาพทางการเงินและการจัดการการเงินส่วนบุคคล นำมา Review ไว้เป็นตอนแรกครับ
โฆษณา