10 ธ.ค. 2021 เวลา 12:36 • ปรัชญา
ถ้าทุกคนรักษาศีล5 ยอมรับว่า คนบนโลกจะน้อยกว่านี้เยอะ
และในโลกที่คนตัดกิเลสได้ทุกคน โลกจะน่าอยู่กว่านี้หลายๆๆๆๆๆๆเท่าค่ะ
ส่วนเรื่องถามว่าการแพทย์ห้ามฆ่าสัตว์ มนุษย์จะอยู่อย่างไร
1
การแพทย์แผนโบราณ ไม่เคยเบียดเบียนใคร การเรียนรู้ของแพทย์ เกิดจาก ครูจด แล้วส่งต่อ …และส่งต่อกันมารุ่นสู่รุ่น rate%ความแม่นยำเพิ่มสูงขึ้นตามจำนวนการส่งต่อความรู้
(สามารถหาอ่านประวัติการแพทย์แผนโบราณในเน็ตได้นะ)
สรุป ถ้ามนุษย์รักษาศีล5ได้ทุกคน โลกจะน่าอยู่มากกกกกกกกกกกกกกกกกก
โฆษณา