• อยู่ในช่วงวัยกำลังเรียนรู้
  education_age_
  • 16
   โพสต์
  • 5
   ผู้ติดตาม
  • 7
   กำลังติดตาม
  • การเรียนรู้ตนเอง ศาสตร์ดูดวง ธรรมมะ ชีวิต
  • พื้นฐาน,บัญชี,สมุนไพรไทย,โหราศาสตร์,จิตวิทยาการแนะแนว