12 ธ.ค. 2021 เวลา 23:32 • ความคิดเห็น
วิพากษ์วิจารณ์ มักพูดรวมๆกันไป
วิพากษ์ vs อารมณ์ความรู้สึก
วิจารณ์ vs เหตุผล
อคติ4 ต้องระวัง
โฆษณา