วิพากษ์วิจารณ์ มักพูดรวมๆกันไป
วิพากษ์ vs อารมณ์ความรู้สึก
วิจารณ์ vs เหตุผล
อคติ4 ต้องระวัง
2ถูกใจ
161รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...