13 ธ.ค. 2021 เวลา 06:46 • ปรัชญา
เตรียมความพร้อม...ทางใจ
💮อ่านตำรามากองเรียงเป็นตั้งตั้ง
ดูไม่ยากแต่ไม่ง่ายจนสงสัย
ทางข้างหน้าไม่รู้เห็นเป็นเช่นใด
แต่ตอบได้เมื่อพบครูรู้วิชชา
🌿คนไม่รู้ไม่เคยเรียนฤาจักรู้
ฝึกลองดูจะแจ่มแจ๋วดังครูว่า
ใจคนพาลกอปรไปด้วยอวิชชา
กิเลสหนากล่าวกร่างกล้าคุมนักเลง
🌼เติมรอยยิ้มเต็มศรัทธาท้าอุปสรรค
เทพารักษ์ใครจักกล้ามาข่มเหง
ปฏิบัติจริงเห็นดวงได้ด้วยตนเอง
แสงใสเปล่งจำคิดรู้หยุดหนึ่งเดียว
#พร้อมเข้าห้องเรียนภายในกลาง
โฆษณา