• 748256
  • 9
   โพสต์
  • 5
   ผู้ติดตาม
  • 17
   กำลังติดตาม
  • ประดิษฐ์ถ้อย ร้อยมาลัย
  • Freelance ; Press เขียนสปอตสารคดี และโฆษณา
  • R University