19 ธ.ค. 2021 เวลา 14:20 • ปรัชญา
🍁ฝึกจิตให้พ้นจาก..กับดักใจ🌿
บนทางเดินที่ผ่านมาของชีวิต
ลองถูกผิดผ่านอารมณ์วัยวาดฝัน
ปรับเปลี่ยนแผนเริ่มต้นต่างจากทุกวันเดินตามขั้นครรลองดาวก้าวขึ้นไป
คงเพราะเป็นลิขิตฟ้าต้องกล้าแกร่ง
ทุ่มเทแรงถีบถาโถมจึงจักได้
ตื่นจากฝันแล้วทิ้งมันลืมจากใจ
ปลดวางไว้กับดักร้ายใจขาดทุน
สำรวมตั้งสติเตือนกายวาจา
ใจคนกล้ามั่นคงได้ไม่เคืองขุ่น
เลือกผ่องใสสุขเช้าค่ำผู้นำบุญ
ฝึกจนคุ้นตราบเข้าถึงพึ่งภายใน
#สู้สู้นะคะทุกคน
#ต้องได้สิน่า😊
โฆษณา