วัฒนธรรม-ความเชื่อและข้อห้ามของศาสนานั้นๆเป็นผู้กำหนดที่คนส่วนใหญ่ไม่ยอมรับ
1 ถูกใจ
108 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...