ความคิดเห็นบนคำถาม

ทำไมหลายๆศาสนาถึงชอบด้อยค่าบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ ?
13 ธ.ค. 2021 เวลา 11:14 • ความคิดเห็น • 5 คำตอบ
ง่ายๆก็เช่น มีบาปติดตัว อะไรงี้
คำตอบ (5)
 • สุดยอดคำตอบ
  การด้อยค่ามิใช่เกิดจากศาสนา แต่มันเกิดจากความเห็นและอคติของคณะบุคคลที่เผยแผ่ศาสนานั้น ๆ
  คนดีไม่ดี อยู่ที่พฤติกรรมทางกาย วาจา และใจมิใช่เพศสภาพ
 • ความเห็นส่วนตัวคิดว่า..
  คนสมัยก่อน เห็นความสำคัญของการมีผู้สืบทอดสกุล ทั้งในแง่ของการขยายเผ่าพันธุ์มนุษย์ ขยายอำนาจทางการเมืองและเพิ่มกำลังรบ ก็เลยอยากให้คนมีลูก ดังนั้นคนที่ไม่มีลูกจึงถูกกล่าวหาว่าผิด (ศาสนาเป็นเครื่องมือชั้นดีในการป...
 • มันอยู่ที่กลุ่มคน ว่าใครยอมรับได้หรือไม่ได้ อย่าไปใส่ใจค่ะ คนคิดไม่เหมือนกัน บางคนคิดเกินขอบ
  อย่างศาสนาพุทธมีสองเพศ คือเพศฆราวาสกับ สมณะเพศ ศาสนาคริสต์ มีเพศหญิง เพศชาย และเพศทูตสวรรค์ จะไม่มีเพศ คือไม่เป็นหญิงไม่เป็นชาย ค่ะ ส่วนใหญ่...
 • ถ้าในแง่นอกจากศาสนา เช่น ด้านชีววิทยา ก็สร้างสิ่งมีชีวิตไว้ธรรมดาๆ ความเรียบง่าย มีตัวผู้ ตัวเมีย คู่โครโมโซมก็มี xx xy ไม่ได้หลากหลายอะไร
  พอมีกลุ่มที่อยากบัญญัติศัพท์ไว้เรียกเพศของคน ถึงแม้สังคมจะออเออด้วย ชื่อโครโมโซมก็ยังมีแค่ x กะ y...
 • วัฒนธรรม-ความเชื่อและข้อห้ามของศาสนานั้นๆเป็นผู้กำหนดที่คนส่วนใหญ่ไม่ยอมรับ