13 ธ.ค. 2021 เวลา 14:13 • ความคิดเห็น
ถ้าในแง่นอกจากศาสนา เช่น ด้านชีววิทยา ก็สร้างสิ่งมีชีวิตไว้ธรรมดาๆ ความเรียบง่าย มีตัวผู้ ตัวเมีย คู่โครโมโซมก็มี xx xy ไม่ได้หลากหลายอะไร
พอมีกลุ่มที่อยากบัญญัติศัพท์ไว้เรียกเพศของคน ถึงแม้สังคมจะออเออด้วย ชื่อโครโมโซมก็ยังมีแค่ x กะ y
ในธรรมชาติจริงๆ เลยมีเพศผู้ เพศเมีย และกระเทย แค่นั้น
ส่วนศาสนาต่างๆ ส่วนใหญ่ก็มีเพื่อดึงจิตวิญญาณกลับสู่ธรรมชาติ ความ simple ที่สุด จึงไม่ได้มีไว้เพื่อตอบโจทย์ความต้องการความหลากหลายทางเพศ ศาสนาใดๆก็ตามจึงไม่ได้ไว้เพื่อตอบคำถามทางกาย
แต่เขาตั้งเพื่อตอบคำถามทางจิตวิญญาณ ซึ่งเหนือกว่าเพศเสียอีก
อย่างศาสนาพุทธ การศึกษาปฏิบัติธรรม ไม่เคยบอกว่ามีแต่เพศชายที่ทำสมาธิวิปัสสนาได้ เพศหญิงหรือกระเทยก็ทำได้ เพียงแค่ว่าในกลุ่มสงฆ์ คนที่จะบวช ขอเป็นเพศชายเข้าไปเท่านั้น ไม่งั้นก็ไปวุ่นวาย แพ้ทางตัณหา จับคู่ผัวเมีย ไม่ได้ปฏิบัติธรรมกัน
โฆษณา