ตามหลักคำสอนแห่งพุทธศาสนา การเกิดมาเพื่อใช้กรรม และจะไปแล้วคนทุกคนหรือแม้แต่สัตว์ ก็ไม่ไดเกิดมาแบบสุขสบายหรูหราต่อให้เกิดแบบราชาก็เถอะ ล้วนมีเรื่องราวที่ต้องฝ่าฟัน มีความสุขความทุกข์คละเคล้าไปไอ้สุขก็ไม่นานเน ไอ้ทุกข์ก็มาแบบตลอดจะหนักไม่หนักก็มีมาเรื่อย
จึงจัดว่าคนและสัตว์โลกล้วนเกิดมาใช้กรรมเป็นวัฏฏะ ถ้าอยากหาลุดพ้นกรรม..ไม่ใช่ฆ่าตัวตายเพราะยิ่งฆ่ายิ่งบาปหนาสาหัส ที่บาปเพราะว่าตัวเองยังฆ่าได้ มีหรือจะทำผิดต่อชีวิตคนอ่ีนไม่ได้
ที่สำคัญมนุษย์และสัตว์โลกทุกคนล้วนมี เกิด แก่ มีเจ็บ มีตาย..ต่อให้เราไม่วิ่งเข้าหามัน มันก็เดินเข้าหาเราอยู่ดีแหละ คนที่คิดฆ่าตัวตายจะด้วยเหตุผลกลใดก็ตาม เป็นคนตัดช่องน้อยแต่พอตัว เขาคิดว่าพ้นความทรมานในช่วงนั้น ตายแล้วก็จบกัน จะว่าไปแล้วไม่ว่าจะฆ่าตัวตาบหรือตายไปเองนั้น ก็ไม่มีใครยืนยันได้ว่าตายแล้วพ้นทุกข์หรือตายแล้วใช้กรรม..ดังนั้นกผ็ตอบไม่ได้ว่าคิดถูกหรือผิด แต่ถ้าถามคนรับช่วงเคราะห์กรรมที่เขาทำทิ้งไว้คงได้คำตอบดีที่สุด...พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่า การขจัดทุกให้สิ้นมุ่งสู่นิพพานปลดการเวียนว่าในวัฏฏะนั้นแหละคือสุดแล้ว...ที่ดีสำหรับคนนอยู่คืออโหสิกรรมไป สำหรับคนตายเราไม่รู้ว่ามันจบรึเปล่า
51 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา