15 ธ.ค. 2021 เวลา 14:27 • ไลฟ์สไตล์
น่าอิจฉานะคะ ที่ตั้งคำถามนี้
แสดงว่า คุณตระหนักและรู้เท่าทันความรู้สึกตัวเอง
อารมณ์ และความรู้สึก เป็นธรรมชาติที่เราห้ามมันไม่ได้
แต่มันจะไม่มีอำนาจเหนือเรา ตราบเท่าที่เรามีสติ รู้ทันอารมณ์ตัวเอง
โฆษณา