11 ก.พ. 2022 เวลา 12:30 • หนังสือ
สรุปหนังสือ "คัมภีร์ห้าห่วง และ วิถึแห่งการก้าวเดินเพียงลำพัง"
ตำราพิชัยสงครามสำหรับปัจเจกชน ที่ควรอ่านเพื่อ
ให้เห็นภาพรวมและรายละเอียดที่ชัดเจน
ผู้เขียน: Miyamoto Musashi
สรุปโดย นักเรียน สรุปให้ รุ่นที่ 6 คุณ Ananta Songsangterm
========================
รับความรู้ดีๆ ที่จะคุ้มค่าและประหยัดเวลา
ในการอ่านหนังสือได้ทุกช่องทางดังนี้
Line ads : @saroophai
1
สมัครเข้ากลุ่มความรู้เฉพาะด้านเพื่อรายได้ที่ดีขึ้น
1. กลุ่มพนักงานที่มีเงินเดือนหลักแสน
2. กลุ่มอาชีพอิสระรายได้หลักล้านต่อปี
3. กลุ่มสรุปให้ : กลุ่มสรุปหนังสือน่าอ่านให้เข้าใจง่าย
ติดต่อประชาสัมพันธ์ หรือ งานบรรยาย
Tel : 062-347-3884
โฆษณา