16 ธ.ค. 2021 เวลา 14:57
Zoom in … Zoom out อีก 1 วิธีที่สามารถช่วยให้เรามองโลกและเห็นปัญหาได้ดีอีกวิธีหนึ่ง
2
บ่อยครั้งที่เรามักจะตกอยู่ในสถานการณ์ที่ทำให้ต้องตัดสินใจเพื่อรับมือกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัว หรือ เรื่องงาน... อ่านต่อ
2
โฆษณา