แบบเบสิค คุณต้องเตรียมหัวข้อที่จะพูด ซ้อมจนคล่อง
เอาแบบบ้านๆ ใครขอความเห็นอะไรในที่สาธารณะถ้าตอบได้ก็ตอบไปครับ หลังจากนั้นก็เขยิบเริ่มเวทีที่ใหญ่ขึ้นหรือไปก็อาสาซะเลยครับ
  • 1
โฆษณา