17 ธ.ค. 2021 เวลา 08:42 • ไลฟ์สไตล์
ทุกครังที่ท้อ หมดกำลังใจ ไม่รู้จะทำอะไร
ก็ให้หาอะไร ที่เป็นประโยชน์ทำครับ
.
1. เป็นประโยชน์ ต่อตัวเอง
2. เป็นประโยชน์ ต่อสังคม
3. เป็นประโยชน์ ต่อศาสนา
4. เป็นประโยชน์ ต่อชาติบ้านเมือง
5. เป็นประโยชน์ ต่อสิ่งแวดล้อม
6. เป็นประโยชน์ ต่อโลกใบนี้
.
เห็นไหมครับว่า มีสิ่งที่เป็นประโยชน์ อีกมากมายที่เราจะสามารถทำได้
.
เลิกท้อ เพราะท้อ มันทำให้ เสียเวลา
โฆษณา