• Tanu Entertain
  tanu_entertain
  • 138
   โพสต์
  • 45
   ผู้ติดตาม
  • 7
   กำลังติดตาม
  • นักซิ่ง ในโลกแห่งความฝัน นักสร้างปัจจุบัน ในโลกของความจริง เพจ https://www.blockdit.com/pages/61b45ff72e24c40cbd888289
  • เจ้าของธรุกิจ
  • มหาวิทยาลับ